2011年09月11日

タイ語の前置詞

タイ語の前置詞:  
      
 กว่า kw,aa   〜より(比較を示す)
* อันนี้ดีกว่าของผม ?an n'ii dii kw,aa kh<oo(a)ng ph<om   これは私のよりもよい。
 กว่า kw,aa   〜より(比較を示す)
      
 จาก c,aak   〜から(空間的)
* เขามาจากเมืองไทย kh<ao maa c,aak mu(i)ang thai   彼はタイから来ました。
 จาก c,aak   〜から(空間的)
      
 ตั้งแต่ t>ang t,ee(a)   〜から(時間的)
* คุณเรียนภาษาไทยตั้งแต่เมื่อไร khun rian phaas<aa thai t>an t,ee(a) m>u(i)arai   あなたはいつからタイ語を勉強していますか.
 ตั้งแต่ t>ang t,ee(a)   〜から(時間的)
      
 จนถึง con th<u(i)ng   〜まで(場所や時間)
* ผมจะอ่านหนังสือจนถึงเที่ยง ph<om c,a? ?,aan nangs<uu(i) con th<u(i)ng th>iang   私は正午まで勉強します。
 จนถึง con th<u(i)ng   〜まで(場所や時間)
      
 ต่อ t,oo(a)   〜に対して
* ผู้ชายควรจะสุภาพต่อผู้หญิง ph>uu chaai khuan c,a? s,uph>aap t,oo(a) ph>uu y<ing   男性は女性に対して紳士的であるべきだ。
 ต่อ t,oo(a)   〜に対して
 ควร khuan   すべきである
 จะ c,a?   〜します(未来を表す)
 สุภาพ s,uph>aap   丁寧な、礼儀正しい
      
 แก่ k,ee(a)   〜に
* นี่เป็นของขวัญแก่คุณ n>ii pen kh<oo(a)ng kh<wan k,ee(a) khun   これはあなたへのプレゼントです。
 แก่ k,ee(a)   〜に
 ของขวัญ kh<oo(a)ng kh<uan   おみやげ
      
 โดย doo(+)i   〜で
* พจนานุกรมเล่มนี้แต่งโดยอาจารย์โทมีต้า ph'otcanaan'ukrom l>e(+)m n'ii t,ee(a)ng doo(+)i ?aacaan thoomiit>aa   この辞書は富田先生によって編纂されました。
 โดย doo(+)i   〜で
 แต่ง t,ee(a)ng   著述する、著す
 เรียบเรียง r>iap riang   著述する、著す
      
 กับ k,ap   〜と(共に)
* ฉันกับพี่สาวเรียนหนังสือห้องเดียวกัน ch<an k,ap ph>ii s<aao rian n<ang s<uu(i) h>oo(a)ng diao kan   私と姉とは同じクラスで勉強した。
 กับ k,ap   〜と(共に)
      
 เพื่อ ph>u(i)a   〜のため
* โครงการนี้ทำเพื่อเด็กยากจน khroo(+)ng kaan nii tham phu(i)a dek yaak con   このプロジェクトは貧しい子供たちのために行われている。
 เพื่อ ph>u(i)a   〜のため
 โครงการ khroo(+)ng kaan   計画
 ยากแค้น,ยากจน y>aak kh'ee(a)n, y>aak con   貧乏な
      
 สำหรับ s<am r,ap   〜用、よりについては
* สำหรับเรื่องนี้ ผมไม่มีความรู้ s<am r,ap r>u(i)ang n'ii ph<om m>ai mii khwaam r'uu   この件については、私には知識がありません。
 สำหรับ s<am r,ap   〜用、よりについては
      
 ด้วย d>uai   〜で、用いて
* คนไทยทั่วไป ทานข้าวด้วยช้อนส้อม khon thai th>ua pai thaan kh>aao d>uai ch'oo(a)n s>oo(a)m   一般のタイ人はスプーンとフォークで食事をします。
 ด้วย d>uai   〜で、用いて
 ทั่วไป th>ua pai   一般に
      
 ที่ th>ii   〜で、〜に(場所)
* ที่เมืองไทยมีผลไม้เยอะ th>ii mu(i)ang thai mii ph<onlam'ai y'a(*)   タイでは果物がたくさんあります。
 ที่ th>ii   〜で、〜に(場所)
 เยอะ y 'a(*)?   たくさんの、ふんだんにある
 เยอะแยะ y'a(*)? y'e(a)?   たくさんの、ふんだんにある
      
 ตาม taam   〜にしたがって
* ตามเงื่อนไขข้อนี้ คุณจะบิดพลิ้วไม่ได้ taam ng>u(i)an kh<ai kh>oo(a) n'ii khun c,a? b,it phl'iu m>ai d>ai   この条件によれば、あなたは契約不履行は出来ない。
 ตาม taam   〜にしたがって
 เงื่อนไข ng>u(i)an kh<ai   条件
 ข้อ kh>oo(a)   項目
 ความตอนหนึ่ง khuwaam too(a)n n,u(i)ng   項目
 บิดพลิ้ว b,it phl'iu   従わない
      
 เกี่ยวกับ k,iao k,ap   〜に関して、について
* ขอดูหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยา kh<oo(a) duu n<ang s<uu(i) k,iao k,ap c,itt,a w'itthayaa   心理学に関する本を見せてください。
 เกี่ยวกับ k,iao k,ap   〜に関して、について
 จิตวิทยา c,itt,a w'itthayaa   心理学
      
 อวยพร ?uai phoo(a)n   祝福する
* ขออวยพรให้คุณมีความสุขตลอดชีวิต    生涯を通じてあなたがずっと幸せでありますように。
 อวยพร ?uai phoo(a)n   祝福する
 ตลอด tal,oo(a)t   〜を通じて
      
 ภายใน phaai nai   〜のうちに
* ต้องส่งรายงานภายในอาทิตย์นี้ t>oo(a)ng s,ong raai ngaan phaai nai ?aath'it n'ii   今週中にレポートを出さなければならない.
 ภายใน phaai nai   〜のうちに
 ส่ง s,ong   送る、派遣する、見送る
 รายงาน raai ngaan   報告
      
 ของ kh<oo(a)ng   〜の(所有)
* บ้านของเขาหลังใหญ่และมีสระน้ำด้วย b>aan kh<oo(a)ng kh<ao l<ang y,ai l'e? mii s,a? n'aam d>uai   彼の家は大きくてプールもある。
 ของ kh<oo(a)ng   〜の(所有)
 หลัง l<ang   …軒(家屋などに用いる類別詞)
 สระน้ำ s,a? n'aam   プール
 สระว่ายน้ำ s,a? w>aain'aam   プール
      
 แล้วแต่ l'ee(a)o t,ee(a)   〜次第、〜による
* อันไหนก็ได้ แล้วแต่คุณ ?an n<ai k>oo(a) d>ai l'ee(a)o t,ee(a) khun   どれでもいいです。あなた次第です。
 แล้วแต่ l'ee(a)o t,ee(a)   〜次第、〜による
 อันไหน ?an n<ai   どの
      
 อย่าง y,aang   〜のような
* คนอย่างเขาไม่ควรได้รับการยกย่อง khon y,aang kh<ao m>ai khuan d>ai r'ap kaan y'ok y>oo(a)ng   彼のような人間は賞賛を受けるべきではない。
 อย่าง y,aang   〜のような
 ควร khuan   すべきである
 ได้รับ d>ai r'ap   受ける
 การ kaan   事
 ยกย่อง y'ok y>oo(a)ng   ほめる
      
 นอกจาก n>oo(a)k c,aak   〜以外に
* นอกจากนี้ ผมไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว n>oo(a)k c,aak n'ii ph<om m>ai mii ?arai c,a? ph>uut ?,iik l'ee(a)o   これ以外には私にはもう話すことがありません。
 นอกจาก n>oo(a)k c,aak   〜以外に
      
 ยกเว้น y'ok w'ee(i)n   〜を除いて
* ดิฉันชอบอาหารญี่ปุ่นยกเว้นปลาดิบ d,ich'an ch>oo(a)b ?aah<aan y>iip,un y'ok w'ee(i)n plaa d,ip   私は刺身を除いて日本料理が好きです。
 ยกเว้น y'ok w'ee(i)n   〜を除いて
 posted by srachai at 06:42| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。